Min vårdplan 1177

Min vårdplan – 1177

Min vårdplan erbjuds dig som har en cancerdiagnos, för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och …

Min vårdplan erbjuds dig som har en cancerdiagnos, för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad och förstår vad som händer under utredning och behandling.

Min vårdplan via 1177 – RCC

Min vårdplan via 1177. Cancervården kan erbjuda sina patienter en individanpassad nationell Min vårdplan, per diagnos eller övergripande diagnosgrupp.

Cancervården kan erbjuda sina patienter en individanpassad nationell Min vårdplan, per diagnos eller övergripande diagnosgrupp. Patienten når Min vårdplan genom att logga in på 1177.

Min vårdplan i cancervården – RCC

Min vårdplan kan patienten nå genom att logga in på 1177 eller få utskriven på papper. När patienten får MVP ska det dokumenteras i patientjournalen. När MVP …

Digital Min vårdplan, cancervården – SKR

Digital Min vårdplan, cancervården | SKR

Fördelar med Min vårdplan via 1177. Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator. Patienten kan skicka meddelanden till sin …

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Min vårdplan och kontaktsjuksköterska – Region Gävleborg

Min vårdplan 1177. Kontaktsjuksköterskan (KSSK) har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara …

Välinformerade patienter är en förutsättning för patientmedverkan i den egna vården. Kontaktsjuksköterskan (KSSK) och Min vårdplan (MVP) är två viktiga delar för att tillgodose att patienter och närstående får information och kunskap anpassade efter si…

Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden – InvitePeople

Min vårdplan är patientens plan och syftar till att öka patientens delaktighet, skapa trygghet och förståelse. Det ska göra vårdförloppet sammanhållet, …

Min vårdplan – Region Värmland

Min vårdplan på 1177.se kan patienten nå via smartphone, läsplatta eller dator. Den kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen …

Checklistor för hantering av Min vårdplan bröstcancer via …

Dokumentera i Journalen att patienten har erbjudits Min vårdplan, om hen tackat ja/nej och om de fått via 1177 Vårdguiden eller på papper. Om det innebär.

Min vårdplan cancer underlättar för patienten

Region Västernorrland – Min vårdplan cancer underlättar för patienten

17 nov. 2022 — … finns på webbplatsen 1177.se. Vårdplanen heter ”Min vårdplan cancer” och underlättar för bröstcancerpatienter under deras behandling.

Min vårdplan på 1177.se anpassas till unga med cancer i …

Min vårdplan på 1177.se anpassas till unga med cancer i samarbete med minKod

Min vårdplan på 1177.se anpassas till unga med cancer i samarbete med minKod … Sex, samlevnad, fertilitet och myndighetsstöd är ämnen som presenteras på ett …

Sex, samlevnad, fertilitet och myndighetsstöd är ämnen som presenteras på ett enkelt och inte särskilt formellt språk. Ungefär så ser den ut, 1177:s nya anpassning av information till unga vuxna med cancer – när de unga själva får välja. Arbetet har gjorts inom minKod, ett innovationssamarbete mellan Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset, som också är först ut med att testa lösningen.

Keywords: min vårdplan 1177