Affektiva störningar 1177

Psykiska sjukdomar och besvär – 1177

Här kan du läsa mer om psykiska sjukdomar och besvär, som ångest och depression. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Bipolär sjukdom – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Det finns behandling som kan hjälpa dig att må bättre och förhindra att du blir sjuk igen.

Psykos – 1177

Du kan ha fått en psykos om du har följande symtom: vanföreställningar; hallucinationer; tankestörningar. Vanföreställningar. När du har vanföreställningar …

En psykos innebär att du upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det är viktigt att du får behandling tidigt om du har fått en psykos.

Affektiva störningar – THL

Med affektiva störningar avses antingen depressionssjukdomar eller bipolär sjukdom. Depressionssjukdomar är vanliga i olika skeden av livet, …

Affektiva störningar – Wikipedia

Affektiva störningar, förstämningssyndrom eller humörsvängningar, är psykiska störningar vilkas huvudsakliga symtom handlar om förändrade känslor (även …

Psykisk störning – Wikipedia

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, …

Utfallet av behandling för svår affektiv sjukdom – Örebro …

Utfallet av behandling för svår affektiv sjukdom – Örebro universitet

Affektiva syndrom är sjukdomar som drabbar känslolivet, tänkandet och icke viljestyrda … i hjärnans blodkärl) och endokrina störningar (hormonsjukdomar).

Målsättning Den genomsnittliga livslängden är förkortad med mer än 15 år för patienter med affektiva sjukdomar (depressionssjukdomar och mano-depressiv

Affektiva störningar | Aalto-universitetet

14 dec. 2018 — Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och …

Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Bipolär affektiv sjukdom – Internetmedicin

De affektiva episoderna utgörs av antingen depression, mani eller en blandning av … Vikt- och aptitförändring; Psykomotoriska störningar; Sömnstörning …

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Affektiv mottagning 3 – Akademiska sjukhuset

Affektiv mottagning 3 | Akademiska

Mottagningen utreder och behandlar också till viss del neuropsykiatriska störningar, i första hand hos de patienter som har sin kontakt på den affektiva …

Affektiv mottagning 3 bedriver verksamhet för personer över 25 år och som är födda dag 16 – 31.

Keywords: affektiva störningar 1177