Cancer symptom 1177

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer – 1177

för 4 dagar sedan — en knöl någonstans på kroppen, till exempel en knöl i bröstet …

Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. De flesta som får sjukdomen är över 60 år men en del är yngre. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks.

Cancer – 1177

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. De har olika symtom och …

Här får du veta mer om vad cancer är och hur olika cancersjukdomar behandlas. Du kan också läsa om cancerrehabilitering och hur du kan få råd och stöd om du själv har cancer eller om du är närstående.

Vanliga frågor om cancer – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka …

Cancer kan ibland vara svårt att upptäcka tidigt. Men det finns några symtom som det är bra att ha extra koll på, även om de kan bero på något annat än cancer.

Vad är cancer? – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka …

Cancer kan uppstå om celler någonstans i kroppen slutar att fungera som de ska men fortsätter att föröka sig. Celler kan sluta fungera av olika orsaker.

Cancerformer – 1177

Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att du har en eller flera metastaser.

Det finns många cancersjukdomar. Här kan du läsa om flera av dem. Olika cancersjukdomar behandlas på olika sätt och påverkar livet olika mycket.

Fakta om cancer – 1177

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige.

Här kan du läsa mer om hur cancer uppstår, om symtom och om tumörer som inte är cancer.

Cancer utan känd primärtumör, CUP – 1177

Levercancer som börjar i levern är ovanligt. Levercancer beror oftare på att …

Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att du har en cancertumör som inte går att hitta men som har bildat metastaser. Det kan gå att få behandling ändå.

Lungcancer – 1177

24 aug. 2022 — Melanom är samma sak som malignt melanom.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det går att bli av med sjukdomen om den upptäcks tidigt. Lungcancer orsakas oftast av rökning.

Levercancer – 1177

Levercancer som börjar i levern är ovanligt. Levercancer beror oftare på att cancer någon annanstans i kroppen har spridit sig till levern. Prognosen och behandlingarna skiljer sig åt.

Malignt melanom – hudcancer – 1177

Melanom är samma sak som malignt melanom. Det är den allvarligaste formen av hudcancer. De flesta som får melanom har bränt sig många gånger i solen. Nästan alla som får behandling tidigt blir av med sjukdomen.

Keywords: cancer symptom 1177